Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Markaryd

Spelare
Albin Gullstrand
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Andreas Andersson
Anette Lindfors
Annika Fridlund
Anton Andersson
Arnar Jonsson
Bibbi Waldermarsson
Birgitta Nilsson
Bjarne Strand
Björn Nilsson
Bo Bergqvist
Cathrine Mjöbo
Catrin Andersson
Christoffer Nilsson
David Eriksson
Dennis Back
Elin Bergqvist
Elissa Mehmet
Emma Halttunen
Esther Lehrman
Fredrik Larsén
Fredrik Schack von Brockdorff
Frida Johansson
Gunilla Oredsson
Gunnar Sloberg
Göran Ekstrand
Göran Lengqvist
Göran Svensson
Hanna Jönsson
Henrik Olsson
Hugo Videtorp
Håkan Nilsson
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jan-Olof Aronsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jerry Hellgren
Joachim Back
Joel Andersson
Johnny Svärdh
Jonas Persson
Jonathan Johansson
Josef Serjun
Karl Wahlgren
Kasandra Johansson
Kennet Svan
Kevin Carlsson
Kjell Hörnstedt
Lars-Conny Henningsson
Lennart Olsson
Liam Nilsson
Liam Söderkvist
Linus Persson
Lukas Martinsson
Maggot Nilsson
Magnus Ahlberg
Malin Johansson
Marie-Louise Hägneryd
Martin Klöfver
Mats Andersson
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Max Andersson
Michael Johansson
Michael Wennberg
Mikael Blomqvist
Monica Aronsson
Monica Klasson
Monika Sappelt
Niclas Waldemarsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrik Asmundsson
Paul Lindfors
Per-Ola Fredriksson
Peter Hellström
Peter Östling
Pontus Nilsson
Ralf Sappelt
Rasmus Edvall
Robin Sjöstrand
Roger Hoffström
Roland Hylén
Rose-Marie Winhagen
Runa Rasmussen
Samuel Östling
Sigbritt Preütz
Simon Svärd
Stefan Johansson
Sven-Olof Johansson
Thomas Karlsson
Thomas Strömberg Jönsson
Titti Olofsson
Werner Sauer

TOTALT: 97 SPELARE